محصولات

تنبک معمولی

 

تاریخ بروز رسانی : 1401

قیمت :  ( دهنه ۲۳  )1200000تومان - ( دهنه۲۶  )1300000 تومان -  (دهنه 27 ) 1400000(دهنه ۲۸) 1500000تومان  -  (دهنه ۲۹ ) 1600000تومان . 


اندازه دهنه ساز : ۲۳، ۲۶، ۲۸و ۲۹

وزن : ۲.۷۰۰کیلوگرم +-800گرم

رنگ : (قهوهای معمولی)

پوست :طبیعی شتر

وضعیت : سفارش