مشروح خبر

نشان عالی «هنر برای صلح» به «شهرام ناظری» اهدا شد

تاریخ انتشار: 93/6/30

شهرام ناظری پس از دریافت نشان عالی هنر برای صلح در سخنان کوتاهی با بیان این که از این اتفاق غافلگیر شده است، گفت: در خودم این شایستگی را برای دریافت نشان عالی صلح نمی بینم چرا که کار زیادی انجام ندادم و همه هنرمندان کشور نیز در این سالها خیلی زحمت کشیدند و سالهای بحرانی و سختی را گذراندند و با این حال گروه های مختلف هنری هر کدام به سهم خود تلاش کردند تا بتوانند پیام انسانی، هنر و زیبایی و صلح و اتحاد میان انسانها را به جامعه و جهانیان عرضه کنند.

ناظری با اشاره به استقبالش از حضور در یک برنامه غیر دولتی تصریح کرد: گفته بودند که برنامه دولتی نیست و کاملا آزاد برگزار می شود و به همین دلیل علاقه مند شدم که حضور یابم و خوشحالم که این جا با هنرمندان بزرگ کشورمان دیدار کردم و آقای زم را نیز برای اولین بار دیدم که البته شرح خدمات خوب ایشان را در زمینه فرهنگی شنیده بودم و می دانم یکی از خوشنامان چند دهه گذشته هستند.

این خواننده در خاتمه از همه برگزارکنندگان این جشنواره تقدیر کرد.