درباره ما

سازسازی حیدری

تولید کننده انواع تنبک وتار فایبرگلاس درایران می باشد که حدود 20سال سابقه درزمینه ساخت ادوات موسیقی دارد،هدف مادرراستای تولیدواشتغال زایی وارایه محصولات باکیفیت وقیمت مناسب وتوزیع محصولات درسراسر میهن عزیزمان ودردسترس قراردادن تولیدات برای کلیه هنرمندان  میباشد.

ارزشهای محوری:

احساس تعهدنسبت به اهداف تولید
ارتقای نگرش مشتری مداری
نگاه جامع به بازارهای داخلی وفراملی